Kongress 2023

Den 15-16 november 2023 genomförs SKR:s kongress i Helsingborg.

Aktuellt

  • Sändning från kongressen Du kommer att kunna följa kongressen via sändningar här.
  • Handlingar Här hittar du förslaget till SKR:s inriktning 2024-2027. Här kommer också motioner och styrelsens förslag till beslut samt övriga handlingar att publiceras.
  • Fördelning av ombud per län Ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress för valperioden 2023-2027 fördelade per valkrets/län.