Handlingar

Här hittar du förslaget till SKR:s inriktning 2024-2027 samt övriga handlingar till kongressen. Förslaget fastställdes den 16 juni 2023. Motionerna publiceras senast den 8 november.

Förslag till SKR:s inriktning 2024-2027

SKR:s styrelse har fastslagit sitt förslag till inriktning för mandatperioden 2024-2027. Beslutet fattas av kongressen i november.

Inriktningen för Sveriges Kommuner och Regioner 2024–2027 (PDF) Pdf, 453.7 kB.

Motioner och interpellationer

Motion till kongressen kan skrivas av ombud eller medlem i SKR. Motioner kan ha en eller flera avsändare. Interpellation kan skrivas av ombud.

Motioner

Motion ska ha kommit till SKR senast två månader före kongressen, det vill säga senast 14 september 2023. Skicka motionen via mejl till motion@skr.se. Använd gärna SKR:s mall för motioner.

Mall för motioner (Word) Word, 33.9 kB.

Syftet med motioner är att ge förslag till kongressen om SKR:s verksamhet. Yrkande i motioner kan bifallas, anses besvarade, avslås eller en kombination. För att ett yrkande ska föreslås att bifallas behöver det vara inom SKR:s uppdrag. Ett yrkande från en motion som bifalles kan omhändertas på olika sätt, till exempel genom ett uppdrag till styrelsen.

När motionen inkommit till SKR behandlar styrelsen motionen och yttrar sig inför beslut på kongressen 15-16 november 2023. Senast en vecka innan kongressen publiceras handlingarna till kongressen inklusive motioner och styrelsens förslag till motionssvar.

Interpellationer

En interpellation är en formell politisk fråga till styrelsens ordförande. Interpellationen besvaras på kongressen. Ordförande kan välja att någon annan besvarar frågan.

Interpellationer ska ha kommit till SKR senast två veckor före kongressen, det vill säga senast 31 oktober 2023. Skicka motionen via mejl till motion@skr.se. Använd gärna SKR:s mall för interpellationer.

Mall för interpellationer (Word) Word, 32.7 kB.