Fördelning av ombud per län

Ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress för valperioden 2023-2027 fördelade per valkrets/län.

SKR:s valnämnd har fastställt resultatet av ombudsvalet för SKR:s kongresser under mandatperioden 2023-2027.

Valet av ombud har skett i fullmäktige i respektive kommun och region, enligt riktlinjer från SKR:s valnämnd.

Fördelning av de 451 ombuden

Socialdemokraterna: 156
Moderaterna: 105
Sverigedemokraterna: 64
Vänsterpartiet: 36
Centerpartiet: 32
Kristdemokraterna: 29
Liberalerna: 17
Miljöpartiet: 11
Sjukvårdspartier: 1

 

Valkrets

Antal ombud att fördela

M

C

L

Kd

S

V

Mp

Sd

Sjukvårds-partier

Summa

Stockholms län

104

24

7

6

6

34

12

4

11


104

Uppsala län

17

4

1

1

1

6

2

0

2


17

Södermanlands län

13

3

2

0

0

4

1

1

2


13

Östergötlands län

20

5

1

1

1

7

1

1

3


20

Jönköpings län

16

4

1

0

2

6

0

0

3


16

Kronobergs län

9

3

0

0

1

4

0

0

1


9

Kalmar län

11

2

1

0

1

5

0

0

2


11

Gotlands län

3

0

1

0

0

2

0

0

0


3

Blekinge län

7

2

0

0

0

3

0

0

2


7

Skåne län

60

14

3

4

3

17

5

2

12


60

Hallands län

15

4

1

1

1

5

1

0

2


15

Västra Götalands län

75

16

5

4

6

22

8

3

11


75

Värmlands län

12

3

1

0

1

5

0

0

2


12

Örebro län

13

3

1

0

1

5

1

0

2


13

Västmanlands län

12

3

1

0

1

4

1

0

2


12

Dalarnas län

12

3

1

0

1

4

1

0

2


12

Gävleborgs län

12

3

1

0

1

4

1

0

2


12

Västernorrlands län

11

2

1

0

1

5

0

0

1

1

11

Jämtlands län

6

2

1

0

0

3

0

0

0


6

Västerbottens län

12

2

1

0

1

6

1

0

1


12

Norrbottens län

11

3

1

0

0

5

1

0

1


11

Summa riket

451

105

32

17

29

156

36

11

64

1

451