Information om ersättning

Om du är ombud får du ersättning för förlorad arbetsinkomst men inget arvode.

Förlorad arbetsinkomst

För ombud vid kongressen ersätts förlorad arbetsinkomst med faktiskt belopp. Däremot utbetalas inte arvode. För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst fyller du i blanketten nedan och skickar den till SKR senast tre månader efter kongressen. Intyg ska bifogas.

Skicka blanketten ifylld till: SKR, Styrelsesekretariatet, 118 82 Stockholm.

Blankett: Ersättning för förlorad arbetsinkomst (PDF) Word, 54.4 kB.

Blankett för kilometerersättning samt övriga utlägg

Blankett: kilometerersättning samt övriga utlägg (PDF) Pdf, 149.5 kB.

Utbetalning

För att ersättning ska sättas in på ett bankkonto behöver du meddela ditt kontonummer via länken nedan. Om du inte meddelar ditt kontonummer betalas din ersättning ut via ett utbetalningskort som banken tar en avgift för att lösa in.

Registrera ditt konto, Swedbanks webbplats