Om anmälan

Deltagare vid kongressen får ett personligt mejl med inbjudan. I mejlet finns en länk där du registrerar ditt deltagande.

Ombud

Du som är ombud anmäler dig via den länk som du får i din inbjudan. Även om du inte kan delta är det viktigt att du så snabbt som möjligt meddelar detta via anmälningslänken så att en ersättare kan kallas.

Om du får förhinder efter att du gjort din anmälan kontakta konferens@skr.se, så snart som möjligt.

Resor och logi