Valnämnden ledamöter

SKR:s valnämnd inför val av kongressombud 2023-2027.

Ledamöter

Åsa Karlsson (S), Götene kommun, ordförande

Johan Kling (C), Stockholms stad

Gunnar Friberger (V), Nacka kommun

Britt-Marie Rosenqvist (MP), Bollnäs kommun

Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, vice ordförande

Tommy Bernevång Forsberg (KD), Österåkers kommun

Helene Odenjung (L), Göteborgs stad

Martin Kirchberg (SD), Region Kalmar län

Ersättare

Lars Nyander (S), Ängelholms kommun

Helene Lundberg (C), Stockholms stad

Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad

Sverre Dahlstedt Eriksson (MP), Stockholms stad

Roland Gustbee (M), Region Kronoberg

Eva von Wovern (KD), Täby kommun

Lars Granath (L), Solna stad

Dan Rasmusson (SD), Region Västernorrland