Motioner till kongressen

Här hittar du alla motioner som kommit till SKR:s kongress 2023.

Samtliga motioner är PDF-dokument.

Samlingsdokument med alla motioner (PDF) Pdf, 5 MB.

Nr

Motion

1

Process avtalsrörelser

2

Förslag till utvecklad process avseende avtalsrörelser Pdf, 204.6 kB.

3

Förslag till utvecklad process avseende avtalsrörelser Pdf, 62.4 kB.

4

Motion om nätverk kopplat till de nationella minoriteterna Pdf, 77.7 kB.

5

Språktest för legitimationsyrken Pdf, 640.5 kB.

6

Förbjud omskärelse av friska pojkar Pdf, 730.9 kB.

7

SKR ska stödja kommuner att förbättra pojkarnas resultat i skolan Pdf, 801.7 kB.

8

Digitalisera elevhälsosamtal Pdf, 643.4 kB.

9

Tillgång till 1177 Pdf, 688.8 kB.

10

Demokrati SKR Pdf, 683.3 kB.

11

Klassisk och modern arkitektur Pdf, 858.3 kB.

12

Minskad läkemedelsbrist Pdf, 812.3 kB.

13

Mjukvara Pdf, 218.5 kB.

14

Nationellt gemensamt tiggeriförbud Pdf, 747 kB.

15

Obligatorisk hälsoundersökning Pdf, 746.1 kB.

16

Arvoden en förtroendefråga Pdf, 775.3 kB.

17

SKR transparens Pdf, 660.1 kB.

18

Stärk förutsättningarna för glesbygdskommuner Pdf, 774.8 kB.

19

TBE vaccination till barn och riskgrupper Pdf, 746.8 kB.

20

Utredning av europaspåret för fungerande godstransporter Pdf, 780.4 kB.

21

Vaccin mot vattkoppor Pdf, 764.1 kB.

22

Översättningar Pdf, 821.8 kB.

23

Arbetstidsförläggning Pdf, 693.3 kB.

24

Kollektivavtal med Brandmännens Riksförbund Pdf, 686.9 kB.

25

Nationell strategi för hjärt- kärlsjukvården Pdf, 727.3 kB.

26

Region Västerbottens motion till SKR:s kongress Pdf, 840.8 kB.

27

Översyn av arvoderingen inom SKR Pdf, 709.7 kB.

28

Ekonomisk kompensation till mindre turistkommuner Pdf, 725.7 kB.

29

Bättre förutsättningar att planera och bedriva kommunal vuxenutbildning Pdf, 717.1 kB.

30

Ökat statligt ekonomiskt ansvar för kostnader kopplade till rättspsykiatrin Pdf, 745.2 kB.

31

Föräldraledighet för förtroendevalda i kommuner och regioner Pdf, 705.8 kB.

32

Översyn av den etiska plattformen Pdf, 747.3 kB.

33

Brotten mot välfärdssystemen måste bekämpas Pdf, 625.7 kB.

34

Jämställdhet Pdf, 755.6 kB.

35

Digitalisering Pdf, 684.6 kB.

36

En stärkt minoritetspolitik i våra kommuner och regioner Pdf, 710.3 kB.

37

Jämlik transplantationsvård i Sverige Pdf, 717.4 kB.

38

Stärk kunskapsstyrningen Pdf, 653.8 kB.

39

Kultur, frihet och demokrati Pdf, 701.4 kB.

40

Grön omställning Pdf, 702.5 kB.

41

Hållbar livsmedels- och energiförsörjning Pdf, 707.9 kB.

42

Angiverilag Pdf, 694.7 kB.

43

Minska den administrativa bördan för personal och chefer i välfärden Pdf, 190.2 kB.

44

Folkbildning Pdf, 697.4 kB.

45

Låt staten ansvara för rättspsykiatrisk vård Pdf, 656.4 kB.

46

Frigör vårdplatser med moderniserad läkemedelslagstiftning Pdf, 93.3 kB.

47

Främja och utveckla medicinska kongresser i Sverige Pdf, 669.3 kB.

48

Inrätta ett digitalt Levande Bibliotek där man kan dela erfarenheter och kunskap om vanliga diagnoser Pdf, 636.1 kB.

49

Det behövs en översyn av innehåll, ansvarsfördelning och finansiering av politikområdet Regional utveckling Pdf, 657.9 kB.

50

Enskilda vägar behövs för att hela Sverige ska leva Pdf, 685.9 kB.

51

Etisk plattform och kollektivavtal för hållbar bemanning Pdf, 613.6 kB.

52

Låt staten ansvara för vård på vingar Pdf, 705.6 kB.

53

Förenkla för resenären inom kollektivtrafiken Pdf, 655.1 kB.

54

Utred införande av elektroniska bipacksedlar för att avhjälpa läkemedelsbrist Pdf, 684 kB.

55

Hastighetssänkningar – ett hinder för regional utveckling och tillväxt Pdf, 700.7 kB.

56

Regionalisera trängselskatter Pdf, 651.9 kB.

57

Staten måste ta sitt ansvar vid större industrietableringar Pdf, 656.5 kB.

58

Egen vaccinproduktion Pdf, 715 kB.

59

Uppmuntra mångfald och valfrihet i välfärden Pdf, 767.5 kB.

60

Öka takten i klimatomställningen Pdf, 686.5 kB.

61

Gemensam samordning kring öppna data för Sveriges kommuner och regioner Pdf, 666 kB.

62

Vikten av folkhögskolor och folkbildning Pdf, 788.3 kB.

63

Erfarenhet ska löna sig Pdf, 153.9 kB.

64

Kommunal och regional offentlig konst och kultur Pdf, 734.7 kB.

65

Bättre statistik för turist- och besöksnäringen Pdf, 146.7 kB.

66

Gemensam samordning kring öppen källkod för Sveriges kommuner och regioner Pdf, 697 kB.

67

Borttagandet av regional planering enligt Plan- och bygglagen Pdf, 770.6 kB.

68

En jämlik tandvård Pdf, 153.9 kB.

69

Avveckla regionernas utbetalningar till Nätläkarna Pdf, 685.8 kB.

70

Jämlik och avgiftsfri TBE-vaccination oavsett var man bor Pdf, 680 kB.

71

Patienten ska ha nationell valfrihet i slutenvården Pdf, 738.5 kB.

72

Ge personal inom skola, vård och omsorg mer inflytande Pdf, 662.9 kB.

73

Initiera arbete för minskad administration inom hälso- och sjukvården Pdf, 748.6 kB.

74

För en bättre lönesättning Pdf, 736.5 kB.