Val av ombud till kongressen

Ombuden till kongressen väljs valkretsvis där varje län är en valkrets med olika antal ombudsplatser beroende på folkmängd. Själva ombuden väljs sedan av de olika fullmäktigena i kommun, landsting och regioner i varje län. Röstsammanräkningen sker sedan av SKR:s valnämnd.

Kandidater till ombudsvalet

Det är upp till de regionala partierna att nominera kandidater för ombudsvalet och det är även deras uppgift att upprätta valsedlar för röstningen i fullmäktige.

I samband med bildandet av SKR betonades det att det är den partipolitiska representationen som ska återspeglas i kongressen. Ombuden sägs inte representera någon specifik medlem, istället betonas att man representerar ett parti i den valkrets man är nominerad i.

Vad gör valnämnden?

Kongressen utser en valnämnd som beslutar om antalet ombud per valkrets/län för mandatperioden. Ombudsplatserna fördelas mellan valkretsarna i förhållande till folkmängden. Valnämnden beslutar också om riktlinjer för hur ombudsvalet ska genomföras. Nämnden ansvarar även för sammanräkningen samt fördelningen och besättningen av ombudsplatserna.