Lunch, SKR Talks och utställning

Utställning

Utanför kongressalen finns kongressens utställning, indelad efter de tre strategiska uppdragen i SKR:s Inriktning 2024-2027;

  • Säkra välfärdens kompetensförsörjning
  • Välfärdsutveckling genom digitalisering
  • Långsiktiga planeringsförutsättningar

Inom varje område träffar du personer från SKR:s ledningsgrupp samt SKR:s bolagskoncern och Svenskt Ambulansflyg. Alla deltar på gemensam, delad yta. I utställningen finns också en yta för press och media samt två café-delar, där kaffe serveras i alla pauser. Välkommen!

SKR:s ledningsgrupp

SKR:s bolagskoncern

Svenskt Ambulansflyg

SKR Talks

Klockan 12.00 – cirka 13.00 genomförs för första gången SKR Talks på kongresshallens stora scen. SKR Talks sänds även via kongresswebben. Upplägget är att varje talare har max 6 minuter, om ämnen som är heta och relevanta denna höst.
Varmt välkommen att lyssna på en eller flera av dessa korta, rappa föreläsningar:

Talare

Ämne

Cirka tider

Ryan Knox, vd SALAR International AB

Hur kan svenska erfarenheter av lokalt självstyre bidra till att lösa globala utmaningar?

12.00

Michaela Stenman,

Strateg civilt försvar, SKR

Ta trappan till det civila försvaret!

12.07

Maria Price, vd
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

En djärv analys av demokratins framtid!

12.14

Madeleine Raukas, vd SOS Alarm Sverige AB

Trygghet för alla:
Kan lokala insatser stärka Sveriges larmkedja?

12.21

Anna Alm Andersson, vd Svenskt Ambulansflyg

Vård på vingar - från Abisko till Smygehuk

12.28

Åsa Furén-Thulin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, SKR

Hur förenklar välfärdsteknik för äldreomsorgen?

12.35

Fredrik Eklöf, affärsområdeschef
KPA Pension

Hur hänger pensionerna ihop med utmaningar i kompetensförsörjningen?

12.42

Per Nordenstam, vd Sobona

Hur får vi fler i arbete och utvecklar kompetens för en hållbar framtid?

12.49

Monica Skagne, vd Adda

App – en del av stödet till framtidens digitalisering

12.56

Monica Skagne, vd Adda
Patrik Sundström, vd Inera
Ola Odebäck, direktör på avdelningen för ekonomi och styrning, SKR

Digitalisering: tillsammans eller var och en för sig?

13.02