Kontakt

Projektledare

Mathias Hvit
08-452 74 51
mathias.hvit@skr.se

Formalia

Karin Särnå
08-452 72 64
karin.sarna@skr.se

Pressansvarig

Helene Lindstrand
072-569 88 40
helene.lindstrand@skr.se