Om kongressen

Under 2019 genomförs två kongresser, valkongress i mars och ordinarie kongress i november. På SKR:s kongresser samlas 451 ombud som företrädare för förbundets medlemmar. Det är samma ordinarie ombud som bjuds in till båda kongresserna.

SKL:s valkongress ägde rum den 19 mars i Stockholm och ordinarie kongress äger rum den 27-28 november i Linköping.

Om kongressen, skr.se

Om SKR, skr.se