Ombud

På SKR:s kongresser samlas 451 ombud som företrädare för förbundets medlemmar. Det är samma ordinarie ombud som bjuds in till båda kongresserna.