Beslut från valkongressen

Ingress

Denna förbereds och publiceras på kongressdagen. Om det så är lämpligt.