Valnämnden ledamöter

SKR:s valnämnd inför val av kongressombud 2015-2019.

Ledamöter

Gunilla Svantorp (S), Årjängs kommun, ordförande
Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, vice ordförande
Caisa Lycken (MP), Uppsala kommun
Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad
Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland
Thomas Olofsson (L), Luleå kommun
Tommy Forsberg Bernevång (KD), Region Jönköping
Patrik Jönsson (SD), Hässleholms kommun

Ersättare

Meit Fohlin (S), Gotlands kommun
Joakim Larsson (MP), Region Västra Götaland
Gunnar Friberger (V), Nacka kommun
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg
Lena Reyier Ingman (C), Borlänge kommun
Patrik Silverudd (L), Stockholms stad
Marie Litholm (KD), Haninge kommun
Maria Liljedahl (SD), Region Västmanland