Kontakt Skolriksdag 2023

Anmälan och praktiska frågor

konferens@skr.se

08-452 70 00

Information om programmet

Christin Appel
christin.appel@skr.se

Helena Bjelvenius
helena.bjelvenius@skr.se

Hanna Sällemark
hanna.sallemark@skr.se