Katrice Horsley

Katrice Horsley är prisbelönt internationell konsult, utbildare och berättare med över 30 års erfarenhet inom området. Genom utforskande och egen erfarenhet av den kraft som berättelsen bär på och hur den kan bidra till grundläggande förändring, har hon utvecklat en narrativ process som gör det möjligt för organisationer och individer att börja skapa de berättelser de vill leva. Katrice Horsley är från Storbritannien, har bott i Ghana och är nu bosatt i Sverige.

  • tisdag 17 oktober 13:00 - 15:30
    • Berättelser om ledarskap

      I den här workshopen får deltagarna möjlighet att utforska berättelserna som ligger bakom konceptet "ledarskap". Workshopen innehåller en kort introduktion till neurovetenskapen om narrativ och varför det är ett kraftfullt verktyg för att skapa förändring. Deltagarna bjuds sedan in att ta del av en berättelseprocess som dekonstruerar idén om ledarskap för att omskapa bilden av vad ledarskap kan vara i den framtid som vi vill leva i.

      Katrice Horsley talar engelska men allt material är på svenska och Katrice förstår svenska så inga andra deltagare i workshopen behöver prata engelska.