Information

Är du politiker eller tjänsteperson med ansvar för näringslivsutveckling, samhällsplanering, turism och hållbarhet i kommuner, regioner, myndigheter och departement? Välkommen till årets konferens om besöksnäring och turism – Besöksnäring på agendan 2023 – som vi genomför för åttonde året i rad.

Temat för årets konferens är ”I tider av förändring! Turism och besöksnäring som motor för samhällsutvecklingen”

Vi vet att besöksnäringen bidrar till svensk ekonomi, arbetsmarknad och ökad lokal och regional attraktivitet. Dessa är viktiga argument för offentliga investeringar som stärker besöksnäringen på lokal och regional nivå. I tider av förändring med tuffare ekonomi och allt högre krav på hållbarhet ställs dock förtroendevalda och beslutsfattare inför svåra beslut.

Vid årets konferens kommer vi att föra en djupare och mer nyanserad diskussion om vad turismen och besöksnäringen betyder för samhällsutvecklingen och vad det får kosta i form av skattemedel.

Konferensdagen innefattar spännande talare, samtal och dialoger och avslutas med 30-årsjubilet och prisutdelning av Stora Turismpriset samt prisutdelning av Årets ciceron.

Om konferensen

Besöksnäring på agendan är mötesplatsen för att diskutera det offentligas roll för att utveckla svensk besöksnäring. Den genomförs för åttonde året i rad.

Arrangörer

Besöksnäring på agendan arrangeras i samverkan mellan SKR, Tillväxtverket, Regionala nätverket för turism och besöksnäring och Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO).

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner med ansvar för näringslivsutveckling, samhällsplanering, turism och hållbarhet i kommuner, regioner, myndigheter och departement.

Tid: 6 december 2023

Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm.