5c. Att stödja rektor i sitt uppdrag

Många rektorer uttrycker att de har en hög arbetsbelastning och omsättningen av rektorer är på många håll alltför hög. Goda organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer är viktigt för att det ska vara utvecklande och hållbart att vara skolledare. Hur ser rektorerna själva på stöd i organisationen? Och hur kan man som huvudman rigga en väl fungerande stödstruktur? Ta del av slutsatserna i en omfattande studie om rektorers arbetssituation och erfarenheter från Kalmar kommun.

Ulf Leo

Docent och studierektor vid Centrum för skolledarutveckling.

Till presentation

Mats Linde

Förvaltningschef, Kalmar kommun.

Till presentation

Anna-Karin Björnström

Rektor Rocknebyskolan, Kalmar kommun

Till presentation