Välfärdens och arbetsmarknadens utmaningar i en osäker tid

Välkommen till en föreläsning som ger en bild av kommunernas ekonomiska förutsättningar i ljuset av pandemin och den demografiska utvecklingen de kommande åren. För kommunsektorn var 2020 ett omtumlande år och de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är mycket osäkra.

Pandemin har också effekter på arbetsmarknaden, både omedelbara och på längre sikt. Vilka är konsekvenserna för utbildningsväsendet, och vilka är lösningarna? Hur stödjer den nationella nivån att det finns bra förutsättningar och fungerande välfärd över hela landet?

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog chefsekonom SKR

Annika Wallenskog är chefsekonom SKR .

Till presentation

Annika Sundén

Annika Sundén är analyschef på Arbetsförmedlingen.

Annika Sundén är analyschef på Arbetsförmedlingen.

Till presentation