O. Att veta vad man vill – hur skolan kan stärka elevernas valkompetens inför gymnasiet och framtiden

Det är inte lätt att veta vilken väg man ska ta i livet redan som 16-åring. För att stärka elevernas valkompetens behöver skolan tidigt arbeta med att utveckla de kunskaper och kompetenser som eleverna kan behöva för att göra väl underbyggda val. Detta arbete kan även bidra till ökad motivation och måluppfyllelse, att motverka stereotypa val av utbildning utifrån familjebakgrund och kön samt förebygga felval och studieavbrott.

Medverkande

  • Mikaela Zelmerlööw undervisningsråd, Skolverket,
  • Charlotta Nordell förstelärare, Bergby centralskola i Gävle,
  • Ulf Ögren studie- och yrkesvägledare, Bergby centralskola i Gävle.