N. Elevhälsa i varje vrå

Hur kan ett främjande elevhälsoarbete som genomsyrar hela verksamheten organiseras? Hur skapar vi den kedja av åtgärdande - förebyggande och främjande arbete som behöver fungera på varje skola? I det här seminariet beskriver Petri Partanen hur samverkan och arbetsformer kan utvecklas i hela organisationen, utmaningar du som ledare kan behöva hantera samt vilka strategier som är framgångsrika vid implementering.

Medverkande

Petri Partanen fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. FoU-sakkunnig i Östersunds kommun, forskare på Mittuniversitetet och UCL Institute of Education i London. Petri arbetar med handledning och fortbildning runt om i Sverige.

Petri Partanen

Petri Partanen fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. FoU-sakkunnig i Östersunds kommun, forskare på Mittuniversitetet och UCL Institute of Education i London. Petri arbetar med handledning och fortbildning runt om i Sverige.

Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. FoU-sakkunnig i Östersunds kommun, forskare på Mittuniversitetet och UCL Institute of Education i London. Petri arbetar med handledning och fortbildning runt om i Sverige.

Till presentation