M. Komvux som en del i att verka för omställning för fortsatt anställning

Stora förväntningar finns om att utbilda oss ur krisen där komvux spelar en central roll. Hur kan komvux bidra till arbetslivets behov av kompetens och möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet? Göteborg stad berättar om ”Arbvux” som arbetslöshetsnämnd, uppdrag om språklyft och stärkt kompetens inom äldreomsorgen samt om fordonsutbildningar för en förändrad bransch.

Medverkande

  • Kristina Cunningham, samordnare, SKR.
  • Andreas Lökholm förvaltningsdirektör, Göteborg Stad.
  • Karin Sjödin rektor, Göteborg Stad.
  • Stina Balheden rektor, Göteborg Stad.
  • Yvette Nurminen rektor, Göteborg Stad.
  • Anders Johansson planeringsledare, Göteborg Stad.