E. I pandemins spår – effekter på elevernas utbildning

Att coronapandemin fått effekter på utbildningssystemet och elevernas skolgång är ingen överdrift. Inte minst gymnasieskolan har påverkats. Under det här seminariet fördjupar vi oss i lärdomar om vad som fungerat bra och vad som kan behöva utvecklas om liknande utmaningar drabbar den svenska skolan. Vi kommer att ge en nationell bild av hur elevernas utbildning påverkats och ta del av reflektioner från några huvudmän.

Medverkande

  • Birgitta Larsson, Skoldirektör gymnasiet i Karlstad kommun
  • Tobias Ramstedt, Gymnasiechef i Varbergs kommun
  • Therese Linnér, utbildningschef, Lessebo kommun
  • Daniel Berr, utredare, SKR