D. Barn och brott

En liten grupp unga orsakar stort lidande för sig själva och andra. Nu samlas vi i en ny konstellation för att tillsammans arbeta för att komma tillrätta med ungdomskriminalitet, en viktig fråga för kommunerna och hela samhället. Det förebyggande arbetet behövs på alla plan, alltifrån en fungerande skolgång, stöd i föräldraskap och samverkan i bostadsområden till bra fritidsaktiviteter, avhopparverksamhet och ökad närvaro av polisen. För att lyckas behöver flera aktörer samarbeta utifrån ett helhetsperspektiv.

Medverkande

  • Per Sandberg, förvaltningschef, Växjö kommun.
  • Lars Walter, sektorschef, Borlänge kommun.
  • Per-Arne Andersson, SKR, moderator.