F. Vänsterpartiet

Vänsterpartiets förtroendevalda med intresse för skol- och utbildningspolitik är välkomna till gruppmöte om aktuella utbildningspolitiska frågor. Du som deltar på Skolriksdagen kommer någon vecka innan få ett program för gruppmötet från vårt partikansli. På gruppmötet kommer bland annat vår representant i riksdagens utbildningsutskott Daniel Riazat att närvara. Välkommen!

Kontaktperson

Berit Dahlström
Vänsterpartiet
072 217 57 23
berit.dahlstrom@vansterpartiet.se