C. Centerpartiet

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas, vi behöver arbeta för en flexibel skola där alla barn och ungdomars behov tillgodoses och där kvalitén i utbildningen är det väsentliga. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Välkomna på partigruppsmöte för Centerpartiets skolpolitiker. Vi samtalar, utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella skolpolitiska frågor. Medverkar gör våra skolpolitiker i SKR samt våra riksdagsledamöter.

Kontaktperson

Helene Lundberg
Centerpartiets Riksorganisation tfn:
072-248 88 28
Helene.Lundberg@centerpartiet.se