A. Moderaterna

Välkommen till Moderaternas gruppmöte under Skolriksdag 2021!

För att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan måste de skickliga lärarna bli
fler och eleverna behöver få mer tid tillsammans med sina lärare. Detta är några av
Moderaternas nationella prioriteringar för att höja kvaliteten och resultaten i skolan.
Men hur organiserar man egentligen bäst i den egna kommunen för skolframgång?
Mötet leds av Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Kristina Axén Olin.

Kontaktperson

Joachim Graetsch
Moderata riksdagskansliet
070-318 28 45
joachim.graetsch@riksdagen.se