Kontakt Skolriksdag 2021

Anmälan och praktiska frågor

konferens@skr.se

08-452 70 00

Information om programmet

Helena Bjelvenius
helena.bjelvenius@skr.se

Hanna Sällemark
hanna.sallemark@skr.se