Information om Skolriksdag 2021

Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är mötesplatsen för dig som leder och styr skolan.

SKR bjuder in till digital Skolriksdag den 26-27 april 2021. Vi går nu mot slutet av ett turbulent år som påverkat förutsättningarna för hela samhället, även för förskola, skola och vuxenutbildning. Mer än någonsin finns behov av att samlas och tillsammans diskutera angelägna frågor. Konsekvenserna av pandemin kommer att ha en självklar plats i programmet, liksom områden som styrning och ledning, likvärdighet och kvalitet. Du kommer att kunna ta del av ny kunskap, spännande samtal och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning.

Skolriksdagen är mötesplatsen för skolans ledare. SKR arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989. Programmet består både av gemensamt program med föreläsningar och parallella seminarier. Precis som tidigare år är programmet delat under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras partigruppsmöten och för tjänstepersoner erbjuds seminarier. Skolriksdagen kommer att hållas öppen i två veckor efter konferensen. På så sätt kommer du som deltagare ha möjlighet att ta del av alla seminarier.

Tid: 26 april 2021 - 27 april 2021

Plats: Digital konferens

Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning, rektorer och förskolechefer