Framtidens offentliga sektor

Patrik Sundström och Håkan Sandahl summerar och reflekterar över dagens lärdomar.

Vad kan offentliga Sverige behöva göra mer av, göra på ett annorlunda sätt och sluta göra för vara en aktiv kraft i omställningsarbetet. Och hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Patrik Sundström

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Chief Digital Officer på SKR som leder och samordnar SKR:s arbete med digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Till presentation

Håkan Sandahl

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKR.

Till presentation