Framtidens demokratiska samtal

Vad händer med samhället när de demokratiska samtalen alltmer förs på internet?

Kommunhus, bibliotek, folkets hus är exempel på offentliga rum där demokratiska samtal kan ta form. Men vad händer när de samtal som formar vårt samhälle i allt större utsträckning förs på internet?

Vad blir konsekvenserna när de demokratiska samtalen istället förs i rum som ägs av företag som avgör vem som komma till tals och vad som får diskuteras?

Håkan Sandahl samtalar med Carl Heath om hur vi kan designa rum för demokratiska samtal i en digital tid.

Carl Heath

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Utbildningsdirektör på Rise.

Till presentation

Håkan Sandahl

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKR.

Till presentation