Digitalisera för hållbar omställning och demokrati

Agenda 2030 tar sig an de samhälleliga utmaningarna för att skapa en mer rättvis värld. Hur kan digitaliseringen bidra till att nå dessa mål?

De samhälleliga utmaningarna som Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling syftar till att skapa en mer rättvis värld där ekonomi, sociala och miljömässigt hållbara frågor går hand i hand – hur bra klarar digitaliseringen att vara en del av detta?

Kan vi använda den nya tekniken för att skapa mer demokrati och delaktighet, för att stärka svaga grupper i samhället eller stötta människor som befinner sig i en turbulent situation i livet?

Att ställa om vårt samhälle till ett mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle kräver att vi vågar vara visionära men också att vi medvetet styr utvecklingen så att de fantastiska uppfinningarna i teknik och nya affärsmodeller kommer alla till del.

Gabriel Wikström

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Nationell samordnare för Agenda 2030

Till presentation