Program Offentliga Rummet

Sändningen sker från SKR Studio. Det finns möjlighet för dig som deltagare att ge inspel, reflektioner och ställa frågor genom chattfunktionen.

De frågor som inte får utrymme i sändningen besvaras så långt det är möjligt i tjänsten i efterhand.

tisdag 23 mars