Nils Fjelkegård

Kansliråd Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Nils Fjelkegård är kansliråd på Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet och arbetar bl.a. med frågor om förvaltningsgemensam digital infrastruktur kopplat till informationsutbyte, grunddata och samordnad it-drift.

Han har tidigare en bakgrund från bl.a. E-legitimationsnämnden där han jobbade som jurist mellan 2011-2015, bl.a. med att utveckla det juridiska ramverket på e-legitimationsområdet.