Fördelning av ombud per län

Ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress för valperioden 2019-2023 fördelade per valkrets/län.

Ombud per valkrets 2018

Kod

Valkrets

Folkmängd
2017-12-31

Resultat 2018

Förändring
2014-2018

1

Stockholms län

2 308 143

102

1

3

Uppsala län

368 971

17

1

4

Södermanlands län

291 341

13

0

5

Östergötlands län

457 496

20

0

6

Jönköpings län

357 237

16

0

7

Kronobergs län

197 519

9

8

Kalmar län

243 536

11

0

9

Gotlands län

58 595

3

0

10

Blekinge län

159 371

7

0

12

Skåne län

1 344 689

59

0

13

Hallands län

324 825

15

1

14

Västra Götalands län

1 690 782

75

0

17

Värmlands län

280 399

13

0

18

Örebro län

298 907

13

-1

19

Västmanlands län

271 095

12

0

20

Dalarnas län

286 165

13

0

21

Gävleborgs län

285 637

13

0

22

Västernorrlands län

245 968

1

-1

23

Jämtlands län

129 806

0

24

Västerbottens län

268 465

12

0

25

Norrbottens län

251 295

11

-1


Summa riket

10 120 242

451

0


Antal invånare per ombud 22 440