Katarina Barrling

Anders Henriksson deltar i Almedalen

Statsvetare vid Uppsala universitet.

Docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och verksam som seniorkonsult och forskare vid IPF. Hennes huvudsakliga forskningsområden är organisationskultur och dess påverkan på grupper, med särskilt fokus på Sveriges riksdag. Hon är tillsammans med Sören Holmberg redaktör för den nyligen utkomna antologin Demokratins framtid, utgiven av Sveriges riksdag.