Eva Mörk

Anders Henriksson deltar i Almedalen

Ordförande SNS Konjunkturråd och professor i nationalekonomi med särskilt inriktning offentlig ekonomi, vid Uppsala universitet.

Hon forskar om kommunal ekonomi, arbetsmarknad, barnomsorg, barns hälsa och socialpolitik.

SNS Konjunkturråd släppte i januari rapporten Kommunernas framtid som går igenom vilka reformer som kommer behövas för kommunerna i framtiden ska klara av välfärdsuppdraget.