Kontakt

För frågor om programinnehåll kontakta
Lotta Dahlerus
lotta.dahlerus@skr.se

För praktisk information kring anmälan etc. kontakta
konferens@skr.se