Susanne Wallman Lundåsen

Susanne Wallman Lundåsen är docent i statsvetenskap och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Hennes forskning rör bland annat deltagande i civilsamhället, kontakter mellan grupper och mellanmänsklig tillit.

Susanne Wallman Lundåsen Agenda för integration