Peter Esaiasson

Peter Esaiasson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hösten 2019 gav han ut boken "Förorten – ett samhällsvetenskapligt reportage" som bygger på erfarenheterna från att genomföra en intervjuundersökningar med boende i Hjällbo och Bergsjön, två platser på polisens lista över utsatta områden. Boken är en rak skildring av komplexiteten i dessa områden.

Peter Esaiasson Agenda för integration