Pascal Tshibanda

Pascal är kommunikationschef i Katrineholms kommun. Han har en bakgrund som journalist inom public service och har jobbat i strategiska positioner och som chef i kommunala organisationer sedan i början av 2000-talet.

Pascal Tshibanda, Agenda för integration 2020
  • fredag 13 november 11:35 - 12:00

    Att utveckla den kommunikativa organisationen, där alla medarbetare medskapar kommunikationen, är den viktigaste framgångsfaktorn för interkulturell kommunikation, säger Pascal Tshibanda som är kommunikationschef i Katrineholms kommun. Han delar med sig av erfarenheter av interkulturell kommunikation under flyktingkrisen 2015 och den pågående coronapandemin, där Katrineholm har drabbats hårt på grund av socio-ekonomisk faktorer.