Michael Persson

Regional företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Michael Persson Agenda för integration