Lena Micko

Lena Micko är civilminister och har bland annat som uppdrag att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sitt välfärdsuppdrag så de kan erbjuda medborgarna en god och tillgänglig välfärd.

Lena Micko Agenda för integration

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet