Karolina Lindholm Billing

Biträdande Representant för UNHCR i Libanon. Som biträdande representant för UNHCR i Libanon är Karolina en del av UNHCR’s största operationer globalt med cirka 640 anställda och fyra fältkontor.

Karolina Lindholm Billing, Agenda för integration 2020

UNHCR:s uppdrag i Libanon är att skapa forutsättningar för att de ca 1.3 miljoner syriska flyktingar och ca 18,500 flyktingar av andra nationaliteter ska kunna åtnjuta internationellt skydd i Libanon, samt att göra det möjligt för flyktingarna att finna långsiktiga lösningar på sin flyktingsituation.