Joel Hedlund

Samordnare för kompetensförsörjning på Region Västerbotten.

Joel Hedlund Agenda för integration