Annika Sundén

Annika Sundén är analysdirektör på Arbetsförmedlingen och ansvarar för analyser och utvärderingar av arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken. Annika var tidigare ställföreträdande generaldirektör och stabschef på Pensionsmyndigheten. Annika har också haft forsknings- och chefspositioner bland annat på Sida, Försäkringskassan, Boston College och Federal Reserve i Washington, DC.

Annika Sundén Agenda för integration

Foto: Niklas Lehman