Information

Arbetar du med nyanländas mottagande, bosättning och etablering eller integration i samhället? Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar dig till konferensen Agenda för integration. Detta år sker konferensen digitalt!

Året som har gått har inneburit flera förändringar i integrationsarbetet. Den pågående pandemin har påverkat hela samhället och bland annat bidragit till en tuffare arbetsmarknad, minskat mottagande och utveckling av nya arbetssätt. Parallellt är Arbetsförmedlingen under omstrukturering, nya EBO-regler har införts och den framtida migrationspolitiken har utretts och diskuterats.

Under konferensen Agenda för integration – mottagande och etablering i en föränderlig tid läggs fokus på samhälleliga förändringar kopplade till mottagande, bosättning och arbetsmarknad. Vad innebär de och hur kan vi på bästa sätt arbeta för att möta dagens utmaningar och möjligheter?

Konferensen ger dig möjlighet att inspireras, ta del av ny kunskap och lokala exempel. Bland de medverkande möter du politiker, forskare och representanter från kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhället och näringslivet.

Välkommen!