Du är min viktigaste medarbetare!

Att utveckla den kommunikativa organisationen, där alla medarbetare medskapar kommunikationen, är den viktigaste framgångsfaktorn för interkulturell kommunikation, säger Pascal Tshibanda som är kommunikationschef i Katrineholms kommun. Han delar med sig av erfarenheter av interkulturell kommunikation under flyktingkrisen 2015 och den pågående coronapandemin, där Katrineholm har drabbats hårt på grund av socio-ekonomisk faktorer. 

Pascal Tshibanda

Pascal Tshibanda, Agenda för integration 2020