Kontakt Skolriksdagen

Frågor om konferensens innehåll

Christin Appel
Projektledare
08-452 71 20
christin.appel@skl.se

Helena Bjelvenius
Projektledare
08-452 79 27
helena.bjelvenius@skl.se

Frågor kring anmälan till konferensen, fakturering, hotell

Konferensservice
08-452 72 86
konferens@skl.se

Frågor om utställning

Anna Lundeqvist
Konstella
08-452 70 98
anna.lundeqvist@skl.se