Nu finns hela programmet för Skolriksdag 2019

Frågor som kommer att diskuteras är bland annat kompetensförsörjning, skolutveckling, barns och ungas hälsa, digitalisering och ledarskap.